Finanční nezávislost


Každého z nás bez rozdílu čeká v životě období takzvaného důchodu, neboli penze. Bohužel to, kdy přesně tato životní fáze začne, nemáme zcela pod kontrolou, ale je to stát, který o tom rozhoduje. 

V naší poradenské praxi raději mluvíme o finanční nezávislosti. Je to období, kdy máme vytvořený dostatečně velký majetek na to, abychom nemuseli chodit do práce a přitom žili v klidu a pohodě. Je to období, kdy si můžeme v plné fyzické kondici plnit své životní sny, nebo dál dělat svou práci jen tak pro zábavu.

Na rozdíl od penze si začátek finanční nezávislosti můžeme stanovit sami a podle vlastních parametrů. Naši finanční poradci se vás budou ptát na to, jak si toto období představujete. 


Jak funguje penzijní systém
v České republice?

V ČR zatím plně funguje takzvaný průběžný systém, neboli I. pilíř. To znamená, že pracující lidé v produktivním věku financují důchody pro stávající seniory. Do I. pilíře se povinně odvádí část pojistného na sociální zabezpečení, které platí zaměstnanci a zaměstnavatelé z hrubé mzdy, a OSVČ ze svých zisků. V případě, že je v daném roce důchodový účet schodkový, jsou důchody vypláceny ze státního rozpočtu.

Do výpočtu „státních důchodů“ vstupuje řada veličin, například odpracovaná doba, nebo průměrná výše výdělku. Problémem tohoto systému je, že příliš nereflektuje demografické prognózy budoucnosti. Aby byly vlády schopny udržet tento systém, musí v čase měnit jeho parametry, a to nejen dobu odchodu do důchodu, ale i vzorec a parametry pro výpočet. To znamená, že mladý, třeba 30 letý člověk, bude jen těžko odhadovat, jaký důchod a kdy od státu dostane.

Chcete-li mít na důchod alespoň nějakou jistotu, nespoléhejte se jen na stát.

Graf finanční nezávislosti

Graf finanční nezávislosti


Jaké otázky je potřeba si klást?
 • Kdy a v jakém věku chcete být finančně nezávislí?
 • Jakou měsíční rentu potřebujete nebo chcete pro svůj klidný a spokojený život?
 • Stačí vám k tomu státní důchod, nebo potřebujete víc?
 • Budete až po zbytek života chtít stejnou rentu, nebo vám v pozdějším věku bude stačit méně?
 • Chcete během této doby spotřebovat veškerý svůj finanční majetek, nebo chcete uchovat něco pro budoucí generace?

Pokud skutečně chcete být finančně nezávislí, musíte pouze odpovědět na tyto otázky, o vše ostatní se již postarají naši poradci.


Jak funguje finanční nezávislost?

Vaším úkolem v produktivním věku je odkládat své prostředky a vytvářet tak rezervu pro čerpání na dobu finanční nezávislosti.

Jaké jsou možnosti?

Krom povinného I. pilíře existuje v ČR ještě III. dobrovolný pilíř pod názvem Důchodové penzijní spoření. Má celou řadu výhod, ale i omezení.


Výhody:

 • Možnost investovat ve třech různých investičních strategiích, podle ochoty přijmout riziko
 • Státní příspěvek až 230 Kč měsíčně, při úložce 1 000 Kč
 • Možnost odečíst část příspěvků z daňového základu
 • Možnost příspěvku zaměstnavatele
 • Nízká poplatková struktura

Omezení:

 • Státní příspěvek je odstupňován podle výše vlastního příspěvku a je vyplacen pouze v případě splnění těchto podmínek: minimální věk pro výplatu 60 let a minimální doba spoření 5 let
 • Daňová výhoda je omezena na 24 000 Kč na rok pro fyzickou osobu a na 50 000 ročně pro zaměstnavatele
 • V případě dřívějšího ukončení není účastníkovi vyplacena státní podpora, a pokud využíval daňových odpočtů, musí tzv. dodanit
 • V případě jednorázové výplaty je potřeba zaplatit 15% daň z výnosů

Další možností je vytvořit si finanční majetek pro čerpání renty, prostřednictvím přímého investování do podílových fondů.

Výhody:

 • Možnost investovat v různých investičních strategiích, podle ochoty přijmout riziko
 • Flexibilní přístup k penězům
 • Osvobození od daně z příjmu, pokud je investováno déle než 3 roky

Omezení:

 • Vyšší poplatková struktura
 • Náchylnost k chybám klienta (neuvážené výběry, nepravidelnost plateb, atd.)