Investiční proces

Skutečně nezávislé finanční poradenství


Tým zkušených a kvalifikovaných investičních profesionálů nabízí našim klientům skutečně osobní a flexibilní službu, poskytující působivý dlouhodobý výkon.

Investoři jsou v dnešní době často ohromováni pouhým počtem nabízených investic.
Tyto návrhy se často zaměřují více na emocionální stránku, než na nabídku založenou na konzistentních investičních metodách. Kvantita se nemusí rovnat kvalitě.

Důvody proč má náš investiční styl smysl:


tickvyniká nad konkurencí

tickvychází z našeho přesvědčení o jeho základních výhodách

tickje snadno srozumitelný z hlediska finanční racionality a upřednostňuje budování důvěryhodného vztahu

tickskutečná diverzifikace spočívá v investičních stylech

ticksetkání našich investičních poradců se konají každé čtvrtletí k zajištění nejlepší nabídky pro naše investory

CÍLE

tickanalýza rizika

tickvážení aktiv

ticknáležitá péče

tickvýběr fondů

V podstatě jsme schopni zajistit konstrukci vyváženého portfolia a jeho správu tak, aby odpovídala vašemu přístupu k riziku, prostřednictvím profilování rizik.


Přerozdělení aktiv

Výzkum investičních trhů provádíme pravidelně, abychom získali všechny informace o alokaci aktiv a jak je lze aplikovat.

Jako přímý důsledek tohoto výzkumu jsme vytvořili doporučení k fondům, aktualizovaná každé 3 měsíce, s jednoduchým vysvětlením alokace aktiv – jenž fungují z hlediska bottom up a top down strategií – a jenž mohou vytvořit hlavní bod jakékoliv investiční strategie.

Vzhledem k regulaci a problémům souvisejícím s poskytováním těchto informací bylo rozhodnuto, že tyto informace budou poskytovány pouze našim platícím klientům, a to prostřednictvím bezpečného extranetu.

INVESTIČNÍ TŘÍDY

tickhotovost a fixní úroky

ticknemovitosti (Česká republika a zahraničí)

tickdluhopisy

tickakcie

tickkomodity a deriváty


Které investice vyžadují specializované investiční poradenství ?

Ať už se jedná o fondy obchodované na burze, akcie, dluhopisy nebo majetek, můžete si být jisti, že náš poradce má odpovídající kvalifikaci. Přejděte na stránku Náš tým, kde najdete podrobné informace o našem týmu.

Komodity se posuzují individuálně. Výběr toho, co je pro vás nejlepší, by bez pomoci investičního poradce mohl být pro vás samotné jen marným bojem.Potřebujete poradit? Kontaktujte nás!

Získat různé druhy objektivních informací kdekoliv na internetu se může zdát jako nejjednodušší řešení. Ale je nepravděpodobné, že se stanete odborníkem přes noc. Často vám tyto objektivní informace ani nezodpoví otázky, na které ani nevíte, že se máte ptát. S otázkami, které mohou výrazně ovlivnit váš budoucí život, se vždy vyplatí obracet se na odborníka.

 


2020
International Adviser Best Practice Awards EU

Vítěz: Excelence v oblasti digitálních inovací
2019
International Adviser Best Practice Awards EU

Vítěz: Excelence v investičním plánování
2018
International Adviser Best Practice Awards EU

Vítěz: Excelence v klientských službách