Jak vám pomáháme


Získáte od nás komplexní reporty, konkurenceschopné ceny a nejlepší poradenství.
tick-information

Obsáhlé znalosti

Naši svědomití poradci vám poskytnou poradenství společně s komplexními reporty bez toho, aniž byste se upisovali třetím stranám.competitive-prices

Konkurenceschopné ceny

Pracujeme na základě přímých poplatků. Provize jsou omezeny pouze na produkty, které neexistují ve variantě bez provizí. Skryté poplatky u nás nehledejte!best-advice

Nejlepší poradenství

Ohledně poplatků jsme plně transparentní a zajistíme, že obdržíte poradenství jen od profesionálních poradců dlouhodobě působících na trhu.Jak vám můžeme pomoci vydělat více peněz?

Nejprve trochu historie…

Začátky finančního poradenství

Komerční prodej finančních produktů začal v České republice v 90. letech minulého století. Období neregulovaných nabídek finančních produktů bez pravidel, které trvalo téměř 20 let, vedlo k mnoha neseriózním praktikám a řadě nespokojených klientů. Česká národní banka tak na základě podnětů z Evropské unie zavedla přísnější regulace.

Tato pravidla se týkají především přísnějších parametrů pro vstup nových subjektů na trh (včetně finančních poradců) a zakotvení jasně daných povinností k informování klientů. Ani přísná regulace úplně nevyřešila problém neseriózního jednání. Produkty, které fungují na provizním odměňování, neumožňují nezávislost poradců.

Provizní produkty

Pokud je poradce závislý na výši provizí od jednotlivých poskytovatelů, může se snadno stát, že právě výše provize ovlivní, jaký produkt klientům doporučí. Poradce má doporučovat klientům produkt na základě kvality, nikoliv výše provize.

Řešení

Naším cílem je pracovat s produkty bez provizí a poradce odměňovat díky transparentním poplatkům nezávislých na doporučeném produktu. Snažíme se tak udávat nový trend na českém trhu, aby se naše finanční prostředí přiblížilo ostatním trhům, kde je transparentnost a stoprocentní férovost hlavním standardem.

Jak vám můžeme pomoci zhodnotit vaše peníze?


Náš přístup k poradenství

Produkty, které nejsou na našem trhu regulované a které nesplňují vysoké standardy, nebereme v úvahu. Neomezujeme vaše investiční a produktové možnosti, a proto nabízíme jen to nejlepší.

Druhé nejlepší produkty často spolknou výnosy, které by měly zůstat ve vaší kapse.

Transparentnost

Každý poplatek za jednotlivý produkt je férově vysvětlen tak, aby mu porozuměl každý, a zároveň je vždy podpořen našimi reporty, které se řídí konvencemi stanovenými našimi regulačními orgány a etickým kodexem EFPA.

Setkávání se s problémy a jejich řešení

Narážíme stále na různé poradce, kteří jsou čím dál tím sofistikovanější ve způsobu, jakým klientům navrhují nevhodná řešení, často jen kvůli vysoké provizi. Tento postup u nás nenajdete, naopak budeme natolik féroví a přímí, že se nebudete bát doporučit naše služby svým přátelům a rodině.

Dalším problémem může být, že se s našimi klienty často setkáváme osobně až později v průběhu procesu budoucího plánování. Proto využíváme systém, který odpovídá potřebám osobního poradenství ve všech životních fázích. Hojně využíváme interaktivních PDF a sociálních medií a naše reporty používáme jako dokumenty, nad kterými se dá diskutovat, tak abychom vám mohli poradit kdykoliv během vaší životní cesty.

Jedním z problémů, kterým čelíme téměř nejčastěji, je nedostatečná informovanost o všech aspektech spojených s investováním do cenných papírů. Snažíme se nejen každému klientovi dobře poradit, ale poskytnout také dostatek informací pro vaše rozhodnutí.

Fungujeme transparentně a na bázi poplatků

U nás vždy přesně víte, za co platíte a máte přehled o přesně vypočtených nákladech. Ještě důležitější však je, že tuto službu získáváte od týmu, který léta pracuje a prospívá ve vysoce regulovaném prostředí. Naše služby nyní nabízíme v celé EU. V zahraniční pro expaty uplatňujeme stejně vysoké standardy, jaké jsme přijali v České republice.

Pokud se chcete dozvědět více, kontaktujte nás.