Jednáme s vámi poctivě


NAŠE POSLÁNÍ


Skrze flexibilní přístup usilujeme o materiální a další pozitivní změny v životech našich klientů, což nám umožňuje svědomitě poskytovat prvotřídní výkon v kombinaci se strategickým poradenstvím a profesionálním servisem.

Férové zacházení s našimi klienty je pro nás o poskytování prvotřídních služeb a poctivých výsledcích, což je zabudováno v naší firemní kultuře.
Klienti si mohou být jistí, že:

tickzpůsob, jakým vykonáváme svou činnost a jak jsme za ni odměňováni, je flexibilní

tickotevřeně publikujeme naše zásady a standardy, které také dodržujeme

tickzachováváme si flexibilitu a našim klientům nabízíme možnost snížit si náklady o poplatky při investování nebo při zajištění úvěru

tickklienti od nás dostávají komplexní služby

ticknaši zaměstnanci a poradci jsou plně vyškoleni a oprávněni poskytovat poradenství našim klientům

ticknaši zaměstnanci a poradci jsou plně vědomi našich postupů, svých povinností a metod, kterými společnost informuje své klienty

tickzajistíme, aby informace, které o našich službách poskytujeme, byly vždy přesné, užitečné a aktuální

tickod pondělí do pátku je k dispozici vždy alespoň jeden zaměstnanec, který s nadšením zodpoví dotazy klientů

tickveškerá naše dokumentace byla vytvořena s důrazem na obyčejnou každodenní mluvu a obsahuje co nejméně odborných pojmů, které by klienta mohly zmást

tickvítáme a přijímáme zpětnou vazbu od klientů a využíváme ji k rozvoji našich služeb, poučení a identifikaci oblastí, ve kterých se musíme zlepšit

Cílem našeho podnikání jsou naši zákazníci, na které nikdy nezapomínáme. Pravidelně kontrolujeme všechny oblasti našeho podnikání.
Zajišťujeme, že:

tickklienti jsou si vědomi, že jednají se společností, pro kterou je nejzásadnější spravedlivé zacházení s nimi

tickpři propagaci nových služeb a produktů bereme v úvahu naše klienty a zajišťujeme vhodnost nových produktů

ticknašim zákazníkům poskytujeme jasné informace a průběžně je informujeme před, během a po provedení obchodu

tickv případě poskytování poradenství věnujeme čas porozumění všem situacím našich klientů a zajištění vhodnosti

ticknaplňujeme očekávání našich klientů a poskytujeme jim úroveň služeb a produktů, které odpovídají přijatelným standardům

tickzajistíme, aby naši klienti mohli měnit poskytovatele, produkty, odstupovat od smluv a podávat stížnosti bez jakýkoliv překážek

deckchairs