Náš tým odborníků

S více než 20 lidmi zapojenými do skupiny Aisa a sítě OpesFidelio, sdílíme bohaté znalosti a zkušenosti v odvětví finančních služeb, včetně kvalifikace a regulace v několika zemích, přičemž mezi hlavní lokality patří Velká Británie, USA, Evropská unie a Česká republika.

Od raných počátků jsme vždy dbali na to, aby náš tým sestával z velmi profesionálních a podobně smýšlejících lidí. Všichni ve společnosti Aisa sdílejí stejnou vášeň, kde potřeby klienta jsou ústředním bodem všeho, co děláme.

ZNÁMKA NEJVYŠŠÍ KVALITY

Mnoho členů našeho profesionálního týmu se připojilo k odbornému sdružení finančních poradců EFPA ČR jako jeho kvalifikovaní členové.

EFPA ČR je přední orgán stanovující profesionální standardy pro finanční poradce a plánovače v Evropě, který buduje pro veřejnost důvěru ve finanční plánování. EFPA ČR ovlivňuje tržní chování držitelů certifikátů a vede tyto profesionály ke znalostem, dovednostem, celoživotnímu učení, férovému chování a etice. EFPA ČR má také kodex profesní etiky, který musí držitelé certifikátů, včetně všech našich poradců, dodržovat.

Obdobná britská asociace Personal Finance Society formálně uzavřela dohodu o vzájemném uznávání s EFPA Europe, aby zajistila členům obou sdružení zásadní postavení v Evropě i ve Spojeném království. Kvalifikace jsou nyní sladěny a uznávány prostřednictvím ekvivalentních evropských standardů finančního plánování, které jsou plně nebo částečně akreditovány hlavními evropskými regulačními orgány.


Christopher Lean

Christopher Lean, EFP

Jednatel, Chief Investment Officer

Chris vystudoval podnikání na univerzitě a od roku 1988 se věnuje finančnímu poradenství. Ve Velké Británii pracoval s účetními jako nezávislý finanční poradce, kvalifikoval se jako Chartered Financial Planner a stal se zkoušejícím pro Chartered Insurance Institute. Rovněž se kvalifikoval jako European Financial Planner a specializuje se na investice a penzijní poradenství klientům.

Šárka Chocová

Šárka Chocová, EFA

Obchodní ředitelka

Šárka se pohybuje ve finanční sféře celý svůj život. Dlouhodobě byla nespokojena se stavem finančního trhu a jeho nepřehledností, především pro klienta. Díky svým zkušenostem z velkých i menších společností a vlastního terénního finančního poradenství dokáže pro naše klienty najít ta nejlepší řešení. Je držitelkou certifikátu European Financial Advisor.

James Pearcy-Caldwell, EFP

Compliance officer

James založil a vede společnost Aisa s důrazem na pro-klientský a transparentní přístup. Vždy hledá nejvhodnější řešení ve prospěch klienta. V oblasti investičního poradenství se pohybuje od roku 1998, a proto plně rozumí nezbytnosti otevřené komunikace a upřímnosti. James je certifikován v mnoha finančních oblastech v několika zemích a je současně držitelem nejprestižnějšího evropského certifikátu v investičním plánování EFP (European Financial Planner).Mgr. Marta Gellová

Členka Dozorčí rady

Marta působí jako Předsedkyně rady EFPA Česká republika, kterou také spoluzakládala. Celou svou profesní kariéru se snaží o pozvednutí úrovně kvality finančního plánování v České republice. Jako předsedkyně sdružení pro finanční poradce, které zároveň dohlíží na certifikace, je tím pravým člověkem, který v rámci Dozorčí rady vykonává dohled nad společností.
Clive Tutton

Clive Tutton

Jednatel, Chief Financial Officer

Clive působí jako jednatel společnosti a je certifikovaný jako finanční poradce v několika zemích. Jeho hlavní oblast odborných znalostí a zkušeností jsou penze a důchodové možnosti, a také přeshraniční obchodování včetně zdanění. Jeho relaxovaný přístup Vás uklidní a Vaše cesta finančním plánováním tak bude mnohem jednodušší a pohodlnější.

Tereza Bozděchová

Tereza Bozděchová

Team Leader

Tereza se stará o provoz kanceláře a asistuje s regulatorními záležitostmi. Každodenně komunikuje s externími společnostmi, dohlíží na administraci v rámci back office, kdy je jí velkým přínosem také výborná znalost anglického jazyka. Metaforicky drží naši společnost v neustálém chodu a snaze zlepšovat naše služby.Alex Pearcy-Caldwell

Alexander Pearcy-Caldwell

Investiční výzkum

Alex je nejmladším členem týmu Aisa International. Studuje podnikovou ekonomii v posledním ročníku univerzity v Coventry, UK. V rámci studia se zabývá výzkumem ekonomických ukazatelů a jejich vlivu na investiční rozhodování. Pro společnost zaznamenává změny na investičních trzích, ze kterých zpracovává analýzy a statistiky. Ve volném čase rád cestuje a věnuje se studiu českého jazyka – je současně rezidentem v ČR i UK.

Josef Myslivec

Josef Myslivec

Investiční Tajemník

Josef je inženýrem ekonomie, složil EFPA zkoušku podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu a neustále se vzdělává v oblasti investic. Jako součást přípravy na prestižní americké zkoušky S65 a S7 složil FINRA zkoušku Securities Industry Essentials (SIE). Jeho cílem je vybudovat se na pozici investičního manažera a poradce, mít komplexní znalosti a využít získané zkušenosti v rámci společnosti tak, aby mohl našim klientům věnovat tu nejlepší péči. Úzce spolupracuje s CIO a investičním výborem, kde se soustředí na investiční portfolia.

DRŽÍME VYSOKÝ PROFESIONÁLNÍ STANDARD

Náš odborný tým poradců si drží svůj profesionální standard, díky kterému nám můžete důvěřovat. Hlavní součástí tohoto standardu jsou certifikované zkoušky EFA/EFP, které naši poradci standardně mají anebo se na ně připravují během prvních let naší spolupráce. Na tyto certifikované zkoušky navazuje systém celoživotního odborného vzdělávání, který udržuje poradce v permanentní odborné zdatnosti a profesní bdělosti.