Naše principy


Morální princip je základní vnitřní přesvědčení jedince nebo organizace.
Naším prvním záměrem je jednat s vámi čestně, s naprostým respektem a prokazovat naši morální povahu.

Naše principy nejsou založeny na finančních úvahách, a nejsou o prodeji produktů.

Naše morální principy spočívají v tom, že s vámi jednáme tak, jak si přejeme, aby bylo jednáno s námi. V rámci procesu neustálého zlepšování na sebe nahlížíme vašima očima


meeting

Náš přístup je založen na osobní angažovanosti pro získání si důvěry ve všechny naše důležité posudky a poznání klienta nad rámec toho, co byste od finančního poradce očekávali.

Naším principem je srozumitelnost – být transparentní v tom, jak funguje naše placená služba. Zeptejte se sami sebe – nikdy jste nezaplatili za finanční poradenství, ale přesto jste obdrželi určité produkty? Na takové produkty se vztahují poplatky, leckdy skryté, které bývají vyšší než přímý poplatek za poradenství. Setkáváme se s celou řadou klientů, kteří netuší proč, za co, nebo dokonce kolik platí.

Mezi naše principy patří jasnost a jednoznačnost, pomůžeme vám pochopit kvalitu našich služeb a s nimi spojené náklady tak, abyste mohli zjistit, zda vám poskytnuté poradenství nabízí přiměřenou hodnotu. Díky tomu, že nejsme závislí na provizích od poskytovatelů, se můžete spolehnout na naši objektivitu.

Za posledních 20 let zaznamenal finanční sektor mnoho změn, ale náš obchodní model zůstal stále robustní a pevný ve svých základech. Jsme neustále v popředí změn a připraveni reagovat na legislativní změny v rámci EU.