Od roku 2009 jsou naše společnosti velice úspěšné v odborných soutěžích. Naše společnosti získaly více než dvacet profesních ocenění a více než dvě stě nezávislých porotců nám udělilo pozitivní hodnocení. Od roku 2017 se v rámci odborných soutěží úspěšně umisťuje i Aisa International, která získává ocenění za poradenství v Evropské unii.

Co o nás napsali porotci soutěží