Poplatky vs. provize

Investice zaměřené na poplatky a bez provizí


V Aisa International neúčtujeme provizi. Naše poplatky jsou transparentní a mají jasnou strukturu. Odměnu za naše služby tvoří předem domluvené poplatky, které vám účtujeme. Díky tomu máte jistotu, že poradce pracuje pouze pro vás a nikoliv pro poskytovatele produktu, který vám doporučuje. Tento model, na jehož základě stojí vztah mezi poradcem a klientem, je dlouhodobě udržitelný, nejčestnější a nejférovější.

Přehledný a transparentní rozpis všech našich poplatků najdete v samostatné sekci Poplatky za finanční poradenství.

VÝHODY A NEVÝHODY: Poplatky › | Provize ›

Pamatujte na FAKTA!

1. Při přijímání finanční rady můžete zaplatit přímo poradci, nebo si zvolit formu provize, kterou poradci zaplatí poskytovatel produktu.

2. U poradce placeného formou provize se poskytnutá rada může zdát ZDARMA, což je na první pohled lákavé.

3. Poplatky se pro vás ve srovnání s provizí mohou zdát jako přímé náklady.

4. V případě provize je poradce často vybízen k doporučení produktu s nejvyšší provizí místo pro vás nejlepšího produktu, což může napáchat hodně škod.

5. Čím vyšší provize u produktu, tím vyšší průběžné poplatky – poplatky za odchod a jiné s produktem spojené poplatky platíte vy přímo poskytovateli. Výše těchto poplatků má pak dopad na vaše skutečné výnosy.PROVIZE – 4 klíčové body, které byste měli znát:

1. Po dobu mnoha let je provize vymáhána skrze vysoké poplatky, které mohou být i doživotní.

2. Za vzdání se přístupu ke svému fondu můžete zaplatit poplatek až do výše 10%.

3. Vaše čisté výnosy jsou poníženy o dodatečné poplatky spojené s produkty, a to často výrazně.

4. Ve snaze kompenzovat poplatky mohly být vaše investice kategorizovány jako rizikovější.

Kromě těchto vysokých poplatků v mnoha případech zjistíme, že je klient řazen i do jiných produktů, které generují provizi.Níže ilustrujeme náklady, které můžete v prvním roce očekávat, a to ve 2 příkladech – produkty založené na PROVIZI oproti poradenství na bázi POPLATKŮ.

Všimněte si především, že když je vám nabízená “BEZPLATNÁ” rada, realita se může zásadně lišit a rada je všelijaká jen ne zadarmo.

POPLATKY


Výhody

 • klient má kontrolu nad náklady
 • vyloučí zkreslení provizí/prodejců
 • transparentnost – předem dohodnuté
 • vyloučí tzv. lock in období pro provizi
 • poradce je nezávislý na poskytovateli produktu
 • poradce nemusí nutně produkt prodávat
 • poradce nemusí prodat produkt za účelem výdělku
 • během investování je poplatek nižší než dodatečné náklady
 • klient si vybírá poradce
 • žádná skrytá agenda – vše je transparentní

Nevýhody

 • někteří klienti upřednostňují skryté poplatky
 • kvalitní rada není bezplatná
 • ponížení počáteční investice o dohodnutý poplatek
 • úhrada je někdy prostřednictvím faktury
Pamatujte na FAKTA! ›

PROVIZE


Výhody

 • prodává se jako „bezplatná“ rada
 • není třeba brát v úvahu placení na fakturu
 • zdá se, že z počáteční investice nejsou odečítány poplatky (místo toho se uplatní poplatky za odstup)
 • poradce nemá povinnost odůvodnit poplatky, pokud nejsou zveřejněny
 • může být jediným způsobem, jak získat radu lokálně

Nevýhody

 • klient nemá náklady pod kontrolou
 • poradce má provizní/produktovou zaujatost
 • lock in (uzamčená) období k pokrytí zaplacené provize
 • uplatňují se pokuty za odstoupení nebo výběr
 • netransparentní – často skryté před klienty
 • prodejce dostane zaplaceno, pouze pokud prodává produkt
 • provize může být placena dvakrát, tj. dvojnásobně
 • stále podstatně dražší
 • nemusí být vysvětleno klientům
 • skryté poplatky = skrytá agenda
Pamatujte na FAKTA! ›