Vaše životní fáze


Život je plný změn a v každé životní fázi přicházejí nové finanční okolnosti. Priority se mění s věkem nebo s novou životní situací. Bez ohledu na to, kde se v životě nacházíte, my vám poskytneme radu odpovídající vašim požadavkům a potřebám.

Správná finanční strategie vám umožní vždy mít své peníze pod kontrolou. Důležité je být si vědom vlastní současné situace a zároveň znát své budoucí cíle. Jinými slovy, víte kde jste a kam směřujete. Kolísání finančních trhů je realitou, s časem se mění i vaše finanční potřeby.

Vy sami můžete dobře odhadovat změny v jednotlivých životních fázích, ale směr finančních trhů může být složité předvídat, a s tím vám můžeme pomoci.

Většina z nás prochází třemi primárními finančními fázemi dle životních událostí:

V jaké se nacházíte vy?


Životní událost Finanční událost
Nástup do zaměstnání Rozvíjení finančních návyků
Manželství Nákup auta
Děti Nákup nemovitosti

Na začátku produktivního života budujete kariéru i rodinný život. Příjmy jsou obvykle nižší než nutné výdaje, a proto na velké úspory nezbývá již mnoho finančních prostředků. V průběhu života se tento poměr obrací, ale přesto je nezbytné začít co nejdříve spořit na své cíle k zajištění finanční stability.

Zeptejte se proto sami sebe, co je pro váš životní styl důležité nyní a v budoucnu, co chcete a bez čeho se neobejdete? Pokud máte pocit, že jste připraveni učinit další důležitý krok a zahájit nebo přehodnotit svůj osobní finanční plán, kontaktujte nás.

Postoj k riziku je faktorem

Při diskusi o riziku existují dva různé aspekty. Jedním z nich je váš celkový přístup k riziku pro váš majetek a potom konkrétní riziko, které jste připraveni podstoupit s investicemi, které zamýšlíte nebo které vám doporučujeme. Tyto dva postoje se nemusí nutně shodovat.

Zkuste si představit situaci, že můžete investovat celý svůj majetek do investice s 20% nárůstem. Nevýhodou ale je, že byste mohli ztratit svůj domov a vše, co máte. Jaká je pravděpodobnost, že budete připraveni nést následky ztráty bez ohledu na možný zisk? Pokud byste ale dostali příležitost investovat pouhá 2 % z vašeho celkového majetku, s možným 20% nárůstem, byla by vaše ochota přijmout následky jistě jiná.

Rozšiřováním a diverzifikací investic snižujete své riziko. Přesto musíte být připraveni na kolísání hodnoty jakékoliv investice. Držení akcií je obecně vysoce rizikové, ale držení akcií jedné společnosti je mnohem rizikovější než držení akcií 100 různých společností.

Konečně délka investice hraje důležitou roli při hodnocení rizika.

Chcete vědět více? Pro odpovědi a asistenci nás kontaktujte.